Nacionalni poziv za stočarstvo


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede raspisalo je poziv za dodalu bespovratnih sredstava u okviru projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije za stočarstvo. Pravo učešća imaće sva registovana poljoprivredna gazdinstva upisana u RPG i koja se bave uzgojem stoke. Maksimalni iznos vrednosti nabavke je 50.000 eura sa PDV-om za opremu. Ovo je nastavak projekat koji je krenuo u maju 2021 godine. Tada je poziv bio za voćarstvo i cvećarstvo a sada kreće poziv za stočarstvo. Posle njega se očekuje da ubrzo krene i poziv za ratarstvo. Ovaj projekat Ministarstva u saradnji sa Svetskom bankom je poznat i pod nazivom 50-40-10 jer u okviru ovog projekta država pokriva 50% vrednosti nabavke, 40% je kredit banke i 10% je učešće podnosioca zahteva.

Bodove koje možete da ostvarite možete na ovom linku da izračunate.

Dokumentacija koja se dostavlja ne sme da bude starija od 30 dana. To se prevashodno odnosi na poreska uverenja i druge potvrde.

Da bi ste se dobro pripremili i bili sigurni da ćete ostvariti pravo na bespovratna sredstva kontaktirajte nas putem telefona ili email-a.