Do traktora preko IPARD-a

IPARD 3

Prema najavama Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede početkom februara 2022. godine očekuje se raspisivanje poziva za dodalu bespovratnih sredstava za nabavku novog traktora. Pravo učešća imaće sva registovana poljoprivredna gazdinstva upisana u RPG. Detaljni uslovi još uvek nisu poznati ali sudeći po rethodnim IPARD pozivima prednost će imate mladi i ženske osobe.

Svu dokumentaciju koju možete da pripremite pre raspisivanja poziva pripremite. To se prevashodno odnosi na izmirenje poreskih obaveza i upisivanje ispravne biljne i životinjske strukture u Trezoru.

Da bi ste se dobro pripremili i bili sigurni da ćete ostvariti pravo na bespovratna sredstva kontaktirajte nas putem telefona ili email-a.