Objavljena Konačna rang lista podnosilaca prijava na Prvi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini


Rezultate poziva možete da pogledate na linku. Svi klijenti naše agencije koji su prošli biće kontaktirani od strane naše agenije. Redosled koraka je sledeći do realizacije investicije iz projekta:

  • Rešenje od strane Uprave treba da se dobije na kućnui adresu
  • Sa rešenjem i poslovnim planom treba da se obezbedi pismo o namerama od strane poslovne banke
  • Pismo o namerama i poslovni plan se šalju u Upravu na odobrenje
  • Ukoliko Uprava odobri poslovni plan pristupa se procesu realizacije
  • Potrebno je deponovati kod poslovne banke 10% iznosa odobrenog projekta na namenski račun
  • Od dobavljača opreme se preuzima oprema i njena prateća dokumentacija
  • Podnosi se zahtev Upravi za isplatu sa pratećom dokumentaciom da je oprema koja je predmet investicije isporučena