Četvrti javni poziv IPARD MERA 3

IPARD 3

Respaisan je poziv u okviru MERU 3 za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Poziv je otvoren do 29.10.2021. godine i pravo učešća imaju peduzetnici, privredna društva i zadruge koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Sredstva koja su na raspolaganju za ovaj poziv su u iznosu od 3 mil. RSD. Minimalna investicija u okviru ovog programa je 10.000 eur a maksimalna 1.000.000 eur dok je u sektoru mleka maksimum 2.000.000 eur. Pravo na podtsicaje imaju projekati koji se odnose na preradu i marketing u oblasti:

  1. mleka
  2. mesa
  3. voća i povrća

Više o pozivu možete da pročitate na linku a pravilnik poziva na ovom linku. IPARD CENTAR kao agencija za konsalting će Vam pružiti sve neophodne informacije u vezi projekta i uslove koje morate da zadovoljite da bi ste ostvarili pravo na podsticaj.