Mera 1 IPARD program

IPARD 3

ipard

Objavljen je šesti poziv za meru 1 IPARD programa za kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata. Poziv je raspisan 21.juna 2021. godine. Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 21. juna 2021. godine do 10. septembra 2021. godine.

Treba napomenuti da u okviru ove mere više nije moguće nabavka traktora. Traktori su od 2021. godine premešteni na nacionalne pozive i njihova nabavka će se finasirati kroz program 50-40-10.