Agencija za konsalting

IPARD Centar

Konsalting u oblasti poljoprivrede

Agencija za konsalting u poljoprivredi u okviru IPARD i nacionalnih programa

Savetovanje u oblasti poljoprivrede u procesu apliciranja za IPARD i nacionalne pozive za odobravanje bespovratnih sredstava.

Kompletan proces izrade poslovnih planova, apliciranja, edukacije i izveštaja u okviru svakog poziva. Nov traktor uz subvencije je vrlo lako dobiti uz dobru pripremu plana i edukaciju.

Šta je

IPARD?

IPARD je program podrške u poljoprivredi namenjen razvoju poljoprivrede u Srbiji koji se finansira iz EU fondova. Postoji više mera u okviru programa i svaka je namenjena razlišitim delatnostima u okviru poljoprivrede. Ono što poljoprivredno gazdinstvo može da očekuje je subvencija i do 70% nabavne vrednosti.

IPARD MERE

Dosadašnje

MERA 1

Investicije u fizičlu imovinu gazdinstava.

MERA 3

Investicije u fizičlu imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i ribarstva.

MERA 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

U toku je program u okviru MERE 3. Za više informacija pozovite nas.

NACIONALNI POZIVI

Izrada poslovnih planova, savetovanje i obuka za nabavku nove opreme u okviru programa koji se raizuje sa Svetskom bankom.

Aktuelno

Program se finansira po principu 50% subvencija, 40% kredit poslovne banke i 10% sopstvena sredstva. Novi traktori i mehanizacija uz subvencije koji pokrivaju i PDV.